Selecteer een pagina

Kick advies richt zich op zorg en welzijn en de sociale en maatschappelijke dienstverlening. Vooral op het gebied van: communicatie, zelfkennis en zelfontwikkeling, stress, leefstijl en welzijn, dementie en mantelzorg. Dat loopt uiteen van communicatie, training en advies tot coaching.

POSITIEVE GEZONDHEID

Gezondheid is meer dan je lichamelijk goed voelen. Net zo belangrijk zijn: je geestelijk goed voelen, je sociaal betrokken voelen en een betekenisvol leven hebben. Kick Advies maakt in haar werk onder andere gebruik van twee modellen: de 6 pijlers van positieve gezondheid van Machteld Huber en het persoonsgerichte zorgmodel (person-centred care model).

Naast je geestelijke en lichamelijke gezondheid, bestaat positieve gezondheid uit hoe je jouw gezondheid zelf ervaart en hoe je omgaat met pijn en ziekte.

  • Zo lang mogelijk alle dagelijkse dingen zelf kunnen doen.
  • Tevreden zijn met je leven zoals dit nu is.
  • Je sociaal betrokken voelen bij je omgeving en sociale contacten onderhouden om mee te praten of om activiteiten mee te ondernemen.
  • Een leven dat ertoe doet en dat betekenisvol is.

Persoonsgerichte zorgmodel

Er zijn 6 elementen die belangrijk zijn voor het persoonsgerichte zorgmodel.

Leid zo lang mogelijk het leven zoals jij dat wilt en maak daarin je eigen keuzes. Als dat nodig is, met behulp van familie en vrienden.

  • Kijk naar wat je nog wel kunt en wat er nog wel is. Zo houd je plezier in het leven.
  • Kijk naar wat je behoeften en wensen zijn. Stem dit af op jouw mogelijkheden.
  • Je hoeft niet alles zelf te doen. Je kunt hulp en steun vragen door verantwoordelijkheid te delen, maar kies en beslis zelf over jouw leven.
  • Blijf sociaal betrokken met je omgeving en onderhoud sociale contacten. Dat zorgt voor verbinding en maakt dat je leven ertoe doet.
  • Verwerk en laat los wat er niet meer is en dat niet meer terugkomt. Leer om te gaan met een ander manier van leven. Jij bepaalt je eigen leven, dat kan met hulp en ondersteuning van anderen.

MANTELZORGTREFPUNT.NL

Agnes Lagerweij van Kick Advies is de initiatiefnemer van en de drijvende kracht achter Mantelzorgtrefpunt.nl. Het Mantelzorgtrefpunt is er voor mantelzorgers en ex-mantelzorgers om ervaringsverhalen te delen over de zorg voor een naaste. Inmiddels zijn er twee maandelijkse Mantelzorgtrefpunten: in de wijk Veldhuizen in Ede en in Lunteren. Bij het Mantelzorgtrefpunt Lunteren kun je ook één van de themabijeenkomsten bezoeken.

Mantelzorgtrefpunten

Elke vierde dinsdagmiddag van de maand is er een Mantelzorgtrefpunt in de wijk Veldhuizen in Ede.

Elke vierde woensdagavond van de maand is er een Mantelzorgtrefpunt in Lunteren.

Themabijeenkomsten

Mantelzorgtrefpunt Lunteren organiseert dit jaar vier themabijeenkomsten. Dit najaar staan er nog 2 bijeenkomsten gepland: 10 oktober en 17 november. Meer informatie: link

Meer informatie vind je op de website www.mantelzorgtrefpunt.nl.