Workshop Familieopstellingen

Familieopstellingen is een middel om onbewuste, belemmerende en vaak onzichtbare patronen zichtbaar te maken. Je krijgt inzicht in de invloed die het gezin waar je vandaan komt op je heeft gehad. Dat zorgt voor begrip, zodat je kunt verwerken wat je hebt meegemaakt, ervaren of beleefd. De workshop gaat door bij minimaal 8 deelnemers.

 

 

Een opstelling

Enkele deelnemers kunnen vooraf een vraag indienen over het gezin waar zij vandaan komen. Tijdens de workshop zal deze vraag worden behandeld door een familieopstelling te maken. De deelnemers doen actief mee aan de familieopstellingen, als toeschouwer of vertegenwoordiger (representant) voor een gezinslid. Een representant krijgt een plek in de ruimte die informatie geeft over de vraag van een deelnemer. Representanten verschuiven van plek en praten kort om zo een juiste en gezonde plek voor familieleden te vinden. Dit proces zorgt ervoor dat de deelnemer die een vraag heeft oude verstrikkingen en patronen kan loslaten en verwerken. Inzichten kunnen tijdens of vlak na de opstelling komen.