Positieve gezondheid

Gezondheid is meer dan je lichamelijk goed voelen. Net zo belangrijk zijn: je geestelijk goed voelen, je sociaal betrokken voelen en een betekenisvol leven hebben. Kick Advies maakt in haar werk onder andere gebruik van twee modellen: de 6 pijlers van positieve gezondheid van Machteld Huber en het persoonsgerichte zorgmodel (person-centred care model).

Naast je geestelijke en lichamelijke gezondheid, bestaat positieve gezondheid uit hoe je jouw gezondheid zelf ervaart en hoe je omgaat met pijn en ziekte.

  • Zo lang mogelijk alle dagelijkse dingen zelf kunnen doen.
  • Tevreden zijn met je leven zoals dit nu is.
  • Je sociaal betrokken voelen bij je omgeving en sociale contacten onderhouden om mee te praten of om activiteiten mee te ondernemen.
  • Een leven dat ertoe doet en dat betekenisvol is.