Training Dementiewijzer

Sociale Benadering Dementie

Dementie is volksziekte nummer 1. Deze ziekte heeft persoonlijke en maatschappelijke gevolgen. Zeker nu mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen met behulp van mantelzorg. Er wordt van de omgeving verwacht daarbij hulp en ondersteuning te geven. De kans is daarom groot dat je in aanraking komt met iemand met dementie. Deze training bekijkt dementie vanuit de rollen: iemand met dementie, de mantelzorger en de samenleving. Dit gebeurt met oefeningen, het spel Sociale Benadering Dementie en met film. Door middel van de kracht van beleving krijg je inzicht in de signalen en het proces van dementie en je oefent met een trainingsacteur. De training Dementiewijzer is flexibel en bestaat uit een aantal modules waaruit je kunt kiezen.